Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 011 Sayılı Genelge 12.01.2016

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87’nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 87’nci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle;

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikteki değişikliklerin bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:


Ek-1: Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız