Coğrafi İşaret ve Geneleksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 010 Sayılı Genelge 12.01.2018

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; belirgin bir niteliği ve ünü itibariyle bir yöreye veya ülkeye mal olmuş ürünü gösteren işaretler, coğrafi işaret olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden koruduğundan, o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda sağlamaktadır.

Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal kalkınmada stratejik araçlardan biri haline gelmiştir.

Bu bağlamda; “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği” 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 10/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Yönetmeliğin amacı, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bahsi geçen Yönetmelik uyarınca;

hükümleri yer almaktadır.


Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelik ile eklerinin incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

EKLER:
Ek-1   :
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız