Özel Ayar Evleri 027 Sayılı Genelge 16.03.2018

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ



Konfederasyonumuza T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 07/03/2018 tarih ve 2973 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğe istinaden yetkilendirilen Özel Ayar Evleri ekli listede gönderilmiştir.

             Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz




EKLER

Özel Ayar Evleri Listesi ( 1 Adet-1 Sayfa)


DAĞITIM


Bilgi için:

T.Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu



Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız