A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SATIŞI VE TAKİBİ 067 Sayılı Genelge 10.07.2018

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

          Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgi 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

          Ancak; teşkilatımızca uygulamada yaşanan ve gerek yazılı gerekse  şifahi olarak Konfederasyonumuza iletilen sıkıntılara istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

               148 No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca;

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız