6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehirlere Bağlı İlçeler Ve Diğer illerde Yapılacak Üye Kayıtları Hk. 029 Sayılı Genelge 16.04.2014

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ve 6447 sayılı Kanun ile; 14 il belediyesi Büyükşehir belediyesi haline getirilmiş ve tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları,  olarak değiştirilmiştir

            5362 sayılı Kanunun “Tanımlar“ başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde;                      “İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,” olarak tanımlanmıştır.

 

30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Büyükşehir statüsüne kavuşan illerde ve Büyükşehir sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odalara yapılacak kayıtlar hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ESBİS üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) tarafından  yapılan duyuruda ;

         

          5362 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi ile; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 507 sayılı Kanuna göre büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş olan odalar ile daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler. Ancak, daha sonra yapılacak yeni üyelik kayıtlarında bu odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu odalara veya büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedilir.” hükmünün yer aldığı,

           

 

 

 

          Buna göre, sonradan Büyükşehir sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki esnaf ve sanatkarlarımızın oda kayıtları yapılırken;

            

            Esnaf ve Sanatkarlarımızın tercihleri doğrultusunda;

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız