İşyeri Tehlikeli Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ve Tehlikeli Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu 086 Sayılı Genelge 16.12.2014

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Kanunun 9. Maddesi uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi” 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Tebliğ 04/01/2013 tarihli ve 4 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.


          İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin                3. maddesinin 5. fıkrasına göre;  İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan faaliyet kodunun tehlike sınıfına yapılan itirazlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Konfederasyonumuzun da yer aldığı Komisyonda görüşülerek karara bağlanmaktadır.


          Genel Müdürlük tarafından; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarının belirlenmesinde görevli komisyonun hızlı, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu hazırlanmıştır.


          Söz konusu Prosedüre göre;Bu bağlamda; söz konusu Prosedürün incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız