Esnaf Kredileri Faiz İndirim Olayı 009 Sayılı Genelge 21.01.2014

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Esnaf ve sanatkarlarımıza, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya T.Halk Bankasınca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilere ilişkin 2014/5765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara göre; esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, kredilerde faiz indirim oranı % 50 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Yasemin ERTEKİN M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız