Finansman

 Türkiye Halk Bankası

-      Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi veKefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)

-      Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleriGeliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

-      Kredi Garanti Fonu (KGF)