Usul ve Esaslar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli MalıBelgesi Düzenleme Esasları (1 Adet - 7 Sayfa)

Ekler

1- YerliMalı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Adet- 1 Sayfa)

2- Taahhütname(1 Adet- 1 Sayfa)Taahhütname(1 Adet- 1 Sayfa)

3- YerliKatkı Oranı Hesap Cetveli (1 Adet- 4 Sayfa)

4- YerliMalı Belgesi Standart Formu (1 Adet- 1 Sayfa)


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yazılım için Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları (1 Adet- 5 Sayfa)

Ekler

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Adet- 1 Sayfa)

2- Taahhütname (1 Adet- 1 Sayfa)

3- Yerli Yazılım Teknik Tanıtım Formu

4 -Ön İnceleme Raporu

5 -Yerli Yazılım Değerlendirme Formu

6- Yazılım için Yerli Malı Belgesi Standart Formu (1 Adet- 1 Sayfa)Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

Türk Malı Belgesi Örnekleri   

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin  Usul ve Esaslar