• E-Posta
  • Yazdır

ESNAF VE SANATKÂR ODALARI GENEL KURULLARI YAPILMAYA BAŞLANDI


14. yüzyıldan bu tarafa her döneme uygun değişimler geçirerek günümüze gelen esnaf ve sanatkâr teşkilatları hem gelenekten aldıkları güçle zemine sağlam basıyor hem de günümüzün gereklerini yerine getirerek geleceğe güvenle bakıyor. Esnaf ve sanatkârlara ve bu yolla tüm millete hizmet etmek şiarıyla oda, birlik, federasyon ve konfederasyon yönetimlerine aday olan meslek mensubu esnaf ve sanatkârlar fedakârlık yapmaya da hazır olarak bu görevlere talip olurlar. 2 milyon 56 bin 459 üyesiyle Türkiye’nin en yaygın örgütlenmesine, en çok üye sayısına sahip meslek örgütü olan esnaf ve sanatkâr teşkilatı; en küçük ilçeden en büyük şehire kadar mesleklerini icra eden tüm mensuplarının refahını, helal kazançlarını artırmaya ve yaşadıkları tüm zorlukları birer birer çözmeye azmetmiş yöneticiler elinde gün geçtikçe daha da güçlenmektedir. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek kuruluşları Kanunu’na göre Ocak, Şubat ve Mart ayları içinde odaların, Mayıs Ayı sonuna kadar Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliklerinin, Haziran Ayında Mesleki Federasyonların ve Eylül Ayı içinde Konfederasyonun seçimli genel kurulları yapılmalıdır. Dergimiz yayına hazırlandığı Ocak Ayı içinde odalarımızın bir kısmı dünyaya örnek olacak demokratik ortamlarda genel kurullarını tamamlamış oldular.