TEBLİĞLER


Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma

Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ ( 1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 Sayılı R.G.)

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma usulü ve düzenlenecek Raporlar hakkında tebliğ 20 Kasım 2015

Esnaf ve Sanatkârlar odalarının unvan değişikliğine ilişkin tebliğ 13 Kasım 2015

Esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye Kayıtlarına dair tebliğ 9 Aralık 2013