• E-Posta
  • Yazdır

Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Tarihçesi


18 Ocak 1943 tarihinde 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yayınlanmıştır.  25 Nisan 1949  tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış ve esnaf ve sanatkarlarımızın bağımsız ilk örgütlenmeleri sağlanmıştır.      Mülga   507 sayılı Kanun


Kanun No         : 507
Kabul Tarihi     : 17.07.1964
Yürürlük Tarihi : 04.08.1964
Resmi Gazete : 11769-11770-11771

   

Değiştiren  

KHK No                 : 62
Kabul Tarihi         : 02.05.1983
Yürürlük Tarihi : 05.08.1983
Resmi Gazete : 18126

   

Değiştiren  

KHK No                 : 82
Kabul Tarihi     : 06.09.1983
Yürürlük Tarihi : 16.09.1983
Resmi Gazete : 18167

   

Değiştiren  

KHK No             : 122
Kabul Tarihi      : 10.10.1983
Yürürlük Tarihi : 28.10.1983
Resmi Gazete : 18205 (mükerrer)

   

Değiştiren  

Kanun No         : 3153
Kabul Tarihi         : 14.02.1985
Yürürlük Tarihi : 23.02.1985
Resmi Gazete : 18675

   

Değiştiren  

Kanun No         : 3741
Kabul Tarihi         : 09.05.1991
Yürürlük Tarihi : 17.05.1991
Resmi Gazete : 20874

   

Değiştiren  

Kanun No         : 4276
Kabul Tarihi         : 18.06.1997
Yürürlük Tarihi : 20.06.1997
Resmi Gazete : 23025

   

Kanun No            : 5290

Kabul Tarihi            : 03.02.2005
Yürürlük Tarihi    : 18.02.2005
Resmi Gazete sayı   : 25731

 (Geçici 4 ilave)  

Mülga : 507 sayılı Kanun

Yürürlükteki :  

Kanun No         : 5362 Sayılı Esnaf ve Sanakarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Kabul Tarihi     : 07.06.2005

Yürürlük Tarihi : 21.06.2005

Resmi Gazete : 25852