YÖNERGELER


Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Kurulması ve Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerinin Denetimine İlişkin Yönerge

Esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yapılacak kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönerge