• E-Posta
  • Yazdır

KVKK POLİTİKAMIZ


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (“Kurum”) olarak faaliyetlerimiz sırasında temas ettiğimiz gerçek kişilerden edindiğimiz tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, T.C. Anayasası’nın 20/3. Maddesine, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na, Uluslararası Standartlara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun güncel kararlarına uygun olarak gerçekleştirmeye azami hassasiyet göstermekteyiz.


Bu doğrultuda kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında benimsediğimiz ilkeleri ve temel prensipleri, veri sorumlusu olmanın tam bilinci ile aşağıda yer alan Genel KVKK Politikası’nda, İmha Politikası’nda ve CCTV Aydınlatma Metni’nde açıklamaktayız. Böylelikle, kişisel veri sahiplerini ilgili hususlarda bilgilendirerek ve aydınlatarak gerekli şeffaflığı sağlamayı amaçlamaktayız.


Detaylı bilgi için aşağıda yer alan Genel KVKK Politikası, İmha Politikası ve CCTV Aydınlatma Metni’ni inceleyebilir ve her türlü soru ve sorununuz için https://www.tesk.org.tr/kvkk adresinde yer alan bilgilerimizden Kurumumuz ile doğrudan iletişime geçebilir veya aşağıda yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru formu ile Kurumumuza başvuru yapabilirsiniz.


Linkler