• E-Posta
  • Yazdır

KVKK KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU


GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), aynı Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.                

6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, veri sorumlusu (Bundan sonra “TESK” olarak anılacaktır) olan TESK’e yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak TESK’e yapılacak başvurularda bu formun çıktısı alınarak;

- Başvuru sahibi tarafından şahsen,

- Noter vasıtasıyla,

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

Yapılabilir.

Başvuru sahibi tarafından şahsen ya da noter vasıtasıyla yapılacak olan başvuruların TESK’in  yasal tebligat adresi olan “Tunus Cad. No:4 Bakanlıklar-Kızılay ANKARA” adresine yapılması gerekmektedir.

Güvenli elektronik imza ile yapılan olan başvuruların ise Kurumun tesk.evrak@hs01.kep.tr  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılması gerekmektedir. 

TESK’e ilettiğiniz başvurunuz 6698 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince, başvurunun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılarak, cevabımız seçtiğiniz yöntem ile tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Başvuru Formu için tıklayınız