• E-Posta
  • Yazdır

Barkod Üyeliği


Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Ticaretteki bu değişimler doğrultusunda 1974 yılında 12 ülkeden üreticilerin ve dağıtımcıların katılımıyla Avrupa'daki ürünlerin tanımlanması için standart oluşturma çalışmaları başlamış ve bu çalışmaların sonucunda 1977 yılında Brüksel merkezli "European Article Numbering (EAN)" (Avrupa Mal Numaralama Örgütü) kurulmuştur.

 GS1 Türkiye, 1988 yılında "Milli Mal Numaralandırma Merkezi" adıyla, Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere özel sektörün Türkiye'deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulmuş ve   EAN'a üye olmuştur.

EAN'ın temel görevi, etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmektir. EAN'a üye yerel numaralandırma organizasyonları, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulama ve geliştirmekle yükümlüdür. Zamanla üye profili Avrupa'yı aşıp tüm dünyaya yayılan EAN, 1992 yılında EAN International adını almıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı üyelerimizce üretilen mallara da sistemin uygulanması amacıyla konu Konfederasyonumuzca incelenmiş ve EAN Barkod sisteminden üyelerimizin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda TOBB-TESK arasında 20 Kasım 1996 tarihinde bir PROTOKOL imzalanmıştır.

EAN isminin GS1 olarak değişmesiyle beraber Mart 2005 tarihinde "Milli Mal Numaralama Merkezi" adı "GS1 Türkiye" olarak değişmiştir. EAN isminin GS1 olarak değişmesiyle beraber Mart 2005 tarihinde "Milli Mal Numaralama Merkezi" adı "GS1 Türkiye" olarak değişmiş; 22 Eylül 2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulması kesinleşen “Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı” (kısa adı ile GS1 Türkiye Vakfı) olarak yapılandırılmıştır.

GS1 Türkiye, halen 30.000'den fazla üyesiyle Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemine üye olmasını ve böylece tüm dünyada tanınmasını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye özel düzenlemeler yapmaktadır.

      10'dan fazla ürün çeşidi bulunan firmalara ilişkin Üyelik Başvuru Formu için: http://gs1.tobb.org.tr/userfiles/files/GS1_uyelik_10dan_fazla_v2.pdf

GS1 Sistemi ( Barkod ) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ( 10’dan fazla ürün çeşidi için)

1.    Başvuru Formu (Ek-1) : Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.( online.gs1tr.org sistemi üzerinden yapılacak online başvurularda; başvuru formuna ihtiyaç duyulmamaktadır. )

2.      Taahhütname (Ek-2): Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalıdır.

3.    Faaliyet Belgesi : Firmanın Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı başvuruya eklenmelidir.

4.  Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait Kurumlar Vergi Beyannamesi olmalı ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır.

Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesini gönderilmelidir.       

5.     Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre Tablo- 1’de uygun olan sisteme giriş ücretini Tablo- 2’de gösterilen banka hesap numarasına yatırmalıdır. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise, ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’deki F kategorisinde gösterilen sisteme giriş ücretini yatırmalıdır.

Başvuru Evraklarının Gönderileceği Adres:

Başvuru yapan firma,

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ( TESK ) kayıtlı ise başvuru evraklarını;

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK): Tunus Caddesi No:4   Bakanlıklar /ANKARA

 Ticaret / Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ise başvuru evraklarını;

TOBB GS-1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi: Dumlupınar Bulvarı No:252 C Kule 13. Kat (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA

Adresine göndermelidir.

10 veya daha az ürün çeşidi bulunan firmalara ilişkin Üyelik Başvuru Formu için:  http://gs1.tobb.org.tr/userfiles/files/GS1_uyelik_10dan_az_v2.pdf

GS1 Sistemi ( Barkod ) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar: ( 10 veya daha az  ürün çeşidi için)

1. Başvuru Formu (Ek-1) : Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. (online.gs1tr.org sistemi üzerinden yapılacak online başvurularda; başvuru formuna ihtiyaç duyulmamaktadır.)

2. Taahhütname (Ek-2): Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalıdır.

3.   Faaliyet Belgesi : Firmanın Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belge başvuruya eklenmelidir.

4.  Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait Kurumlar Vergi Beyannamesi olmalı ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır.

Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesini gönderilmelidir.       

5.  Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Ürün çeşidi sayısına göre Tablo- 1’de uygun olan sisteme giriş ücretini Tablo- 2’de göseterilen banka hesap numarasına yatırmalıdır

Online.gs1tr.org sistemi üzerinden kayıt edilecek olan online barkod başvuru belgelerinin yapılması zorunlu olmamakla birlikte, barkod başvuru belgeleri online olarak sisteme yüklendiğinde başvuru işlemleri daha hızlı sonuçlandırılabilecektir. Esnaf ve Sanatkarlarımızın online olarak başvuru kaydını yapsalar bile mutlaka barkod başvuru belgelerinin asıllarının posta aracılığıyla veya elden TESK’e iletilmesi gerekmektedir. (Tunus Cad. No:4 Bakanlıklar – Ankara)

Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı işyerlerinin başvuru belgeleri Konfederasyonumuzca incelenerek dosyaları eksiksiz olarak TOBB GS-1 Türkiye’ye iletilmektedir.

TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl TOBB-GS1 Türkiye'ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

Her yıl, o yıla ait üyelik aidat miktarları TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. http://gs1.tobb.org.tr/menu_goster.php?Id=24&MenuId=19 adresinden ulaşılabilmektedir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya posta yoluyla bildirilmektedir.

GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından aidat ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve adres değişikliklerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ödeme zamanında yapılmadığında firma borcunu gecikme faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde TOBB-GS1 Türkiye tarafından firmaya tahsis edilmiş GS1 Firma Önek Numarası iptal edilmektedir.