• E-Posta
  • Yazdır

Temsil Edilen Kurum ve Kuruluşlar


Ulusal Kuruluşlar:

* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

* Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* İşkur Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* Mesleki Eğitim Kurulu

* İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)

* Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi

* Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu

* Meksa Vakfı Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Kurulu

* Milli Eğitim Şurası

* Çalışma Meclisi

* Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Sağlık Kurulu)

* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Danışma Kurulu)

* Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu

* İstanbul Tahkim Merkezi


Uluslararası Kuruluşlar

* Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (TR&AB KİK)

* Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği (EUROMED)

* Avrupa Sanatkârlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME)

* TuR&Bo ppp Brüksel Ofisi