İLGİLİ MEVZUAT


Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği

Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Hafta Tatili Hakkında Kanuna ilişkin Mahkeme Kararı

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Sebze ve Meyve İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun