Hafta Tatili Hakkında Kanuna ilişkin Mahkeme Kararı


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

                 Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddesinde sayılan ve hafta tatilinden istisna tutulan işyerlerinin, hafta tatillerinde çalışabilmeleri için ayrıca ilgili belediyelere başvurarak ruhsat alma zorunluluklarının bulunmamasına ilişkin Konfederasyonumuz tarafından İçişleri Bakanlığına yapılan başvurumuzun reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesinde Esas: 2009/1822 Dosya nosu’nda açtığımız dava, Konfederasyonumuz lehine sonuçlanmıştır.

              Buna göre; Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde sayılan; lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fındık, pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri …… Pazar günü işyerlerini açmaları için belediyeden ruhsat alarak harç ödemeleri gerekmemektedir.

              Yine aynı Kanuna göre; kasaplar da Pazar günü saat 13:00’a kadar belediyeden ruhsat alarak harç ödemeden işyerlerini açık bulundurabileceklerdir.