• E-Posta
  • Yazdır

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler


6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ilgili üst meslek kuruluşunun  (TESK, TOBB) görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen; Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerin güncellenen yeni listesine ulaşmak için tıklayınız.