Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ ( 1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 Sayılı R.G.)