• E-Posta
  • Yazdır

EKONOMİ DÜZENİNDE İYİMSER VE KÖTÜMSER MÜŞTERİ TİPLERİ


TESK Genel başkanı deneyimli tahlilleriyle, çözüm gösterici önerileriyle medyada devamlı ilgiyle izleniyor.

Ekonomideki daralmalar, çarşılardaki hızlı zamlar, müşterilerin daima elini kolunu bağlar. Analizciler, piyasaların bu halini baskıcı döviz ve milli para hareketlerine bağlar. Bu duruma hemen aşırı tepki gösteren tüketici kesimler, piyasalarda panik havası estirir. Pahalılık karşısında, sanki yarın her şey tükenecekmiş gibi bir görünüm başlar.

Hükümetten destekçi beklentiler konusunda yoğun istekler görülür. Talepler devlet kaynaklarına yönelince, çözüm üretmekte sıkıntılar yaşanır. Bu pozisyonlarda TESK’in teşkilatını korumak için attığı adım, 415 meslek örgütünün dayanma gücünü mercek altında izlettirir. TESK, bir şeyler vermeden hep almak yoluna sapmadan, mantık terazisini şu verilere dayandırır.

Devletten mağdur esnaf için sağlanacak desteklerin karşısına stokçularla kaybolan vergi kaynakları da yansıtılmaktadır. Kurumların işbirlikçi yapıları bu anlamda düzenlenirse ekonominin omurgası düzeltilebilir.

Toplumda piyasalara daha sakin tepki alışkanlığı yerleşmediği için yaşamın akışı birden tersine işler.

Geçmişten günümüze kadar, arıza geçiren piyasaların onarım gücü daima esnafın omuzlarında kalır. Pahalılıkta ezilme, endişe korkusu çığ gibi yayılırken, “kötümserlerle iyimser tipler arasında çeşitli algılar ortaya çıkar.

İyimserlerin yaşam deneyimlerinden çıkan sonuca göre, kriz ekonomilerinin en dayanıklı meslek insanları Esnaf ve San’atlarlardır.