• E-Posta
  • Yazdır

Palandöken, `2000 öncesi oda ve vergi kaydı olan esnafa emeklilik hakkı verilmeli`


 

ANKARA- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi kaydı bulunan, sigortalılık niteliği taşıyan Esnaf ve Sanatkârlardan 04 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başlamasıyla ilgili yaşanan sorunun zaman kaybedilmeden giderilmesini istedi.

`ODA VE SİCİL KAYITLARI DİKKATE ALINARAK DÜZENLEME YAPILMALI`

 2000 Yılı öncesi esnaflığa başlayan Oda ve vergi kaydı bulunan yüzbinlerce esnaf ve sanatkârların Sosyal güvenlikle ilgili yaşadıkları sorunun net olarak çözüme kavuşmadığını anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Yasal olarak hak arayanların artması mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Dava açmadan önce Kuruma başvuru şartının getirilmiş olması da süreci uzatmaktadır. Sigortalılık için aranan şartlar dikkate alınmak suretiyle, BAĞ-KUR`a kayıt yaptırmamış ancak vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkârlarımızın emekli olabilmeleri için 04 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin, vergiden muaf olan esnaf ve sanatkârlarımızın ise sicil kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni yasal düzenleme yapılması büyük ihtiyaçtır` dedi.

`EMEKLİLİK TARİHİ UZAYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR`

Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlara, sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, aksi durumda kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağının 1479 sayılı kanun ile hükme bağladığını söyledi. Palandöken, `Kişilerin zamanında BAĞ-KUR kaydını yaptıramaması, SGK`nın etkili şekilde re `sen kayıt işlemi yapamaması sonucu bazı esnaf ve sanatkârlar mağdur olmuştur. Bugün emekli olamayan, emeklilik tarihi uzayan çok sayıda iştirakçi var. Esnaf ve sanatkârlarımız konuya ilişkin olarak haklarını yasal yollardan aramaktalar. Bu durumda mahkemelerimizin yükü artırmaktadır. 04 Ekim 2000 tarihinden önce vergi ve oda kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen BAĞ-KUR`a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıklarının, vergi mükellefleri açısından vergi kayıt ve vergi mükellefi olmayanlar açısından sicile kayıt tarihleri esas alınarak 04.10.2000 tarihinden önce başlatılabilmesine imkân sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç var. Soruna Kanun değişikliği ile çözüm getirilmesi Sosyal Güvenliğin ve Anayasanın ruhuna da uygun olacak` diye konuştu.