• E-Posta
  • Yazdır

PALANDÖKEN: `DOĞUM BORÇLANMASI SİGORTALILIK TARİHİNDEN ÖNCEYE ÇEKİLMELİ`


 

ANKARA- Kadınlarda doğum borçlanmasının sınırlarının genişletilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Kadınların doğum borçlanması yapabilme hakkı, ilk kez sigortalı oldukları tarihten önceye çekilmelidir` dedi.

2015 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile ‘4B`li kadın esnaf ve sanatkârlara` da en fazla üç çocuk için ikişer yıldan olmak üzere toplam altı yıl doğum borçlanması hakkı tanındığını hatırlatan Bendevi Palandöken, ancak mevcut kanuna göre `Doğum borçlanması yapılabilmesi için kadınların, borçlanmak istediği doğumun ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra yapılmış olması gerekiyor` diye konuştu.

-`KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASI İLE SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLEBİLMELİDİR`

Kadınların da erkeklere uygulanan askerlik borçlanması gibi hakkının olması gerektiğini açıklamasında belirten Palandöken, `Erkek sigortalılar ilk kez sigortalı oldukları tarihten önce olmak üzere askerlik borçlanması yapabilmektedirler. Analık kutsaldır. Kadınlarda doğum borçlanması yaparken bunun sigortalı oldukları tarihten önce olup olmadığına bakılmaksızın bu hak tanınmalıdır. Kadınlarda, gerekirse doğum borçlanması ile sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebilmelidirler. Bu gerek anayasamızdaki kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gerekse de kadın esnaf ve sanatkârlarımızın girişimciliğinin desteklenmesi açısından önemli bir konudur. Beklentimiz ilgili kanun maddesinde değişiklik yapılarak kadın esnaf ve sanatkârların sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumlarının da borçlanma kapsamına alınmasıdır` şeklinde konuştu.   

-`SİGORTALIK TARİHİNDEN ÖNCEKİ DOĞUMLAR BORÇLANILABİLMELİ`

Sigortalık tarihinden önceki doğumların da borçlanma kapsamına alınması gerektiğini kaydeden Bendevi Palandöken, `Doğum borçlanması kapsamının genişletilmesi ve ilk kez sigortalı olunan tarihten önce yapılan doğumların borçlanılmasına imkân tanınması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecek ve sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacaktır` dedi