• E-Posta
  • Yazdır

PALANDÖKEN, `ESNAF VE SANATKAR YATIRIMLARIN YÜZDE 50`SİNİ YAPIYOR`


 

ANKARA -`Güçlü Esnaf-Sanatkâr, Güçlü Teşkilat, Güçlü Türkiye` şiarıyla kurgulanan 2030 ADAPTESK Strateji Belgesi`nin yerel, ulusal ve uluslararası uzmanlar nezdinde tartışmaya açılacağı ADAPTESK Uluslararası Konferansı 6 Temmuz 2017 Perşembe günü  düzenleniyor.

Her alanda yeniden yapılanan; güçlenmeye kararlı olan ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Esnaf ve Sanatkârların dünya ekonomisi ile uyumlaştırılmasını hedefleyen; Temmuz 2015`ten buyana 8 ilde (Ankara, Gaziantep, Erzurum, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Ordu ve Bursa) uygulanan ve  sonuçları ülke genelinde yaygınlaştırılacak olan ADAPTESK Projesi kapsamındaki Uluslararası Konferans gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapacağı konferansa yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yaşamı, ekonomi; mesleki eğitim; girişimcilik, yenilikçilik gibi alanlarında söz sahibi olan uzmanlar katılacak.

 

Konferansa ayrıca 7 ilin esnaf ve sanatkâr odaları birliklerinin temsilcileri, yereldeki sosyal ortakların temsilcileri, TESK ve TESK`e bağlı federasyonların temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR, MYK, SGK, Türk-İş, Hak-İş, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, TOBB, YÖK, MEKSA ve akademinin değerli temsilcileri de katılarak katkı sunacaklar.

-`ESNAF VE SANATKAR YATIRIMLARIN YÜZDE 50`SİNİ YAPIYOR`

Konferansla ilgili yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Türkiye`de esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ`ler, çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,9`unu, istihdamın yüzde 76`sını, katma değerin yüzde 54`ünü, yatırımların yüzde 50`sini ve üretimin yüzde 56`sını oluşturuyor. Ülke genelinde; kayıtlı 261 bin 259 kadın, 1 milyon 444 bin 663 erkek toplam 1 milyon 705 bin 922 esnaf ve sanatkâr, 1 milyon 834 bin 799 iş yerinde mal ve hizmet üretiyor` dedi.

-`ESNAFIMIZIN GEÇMİŞİ 900 YILLIK BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR`

Esnaf ve sanatkarın Ahilik kurumu aracılığıyla 900 senelik bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Palandöken, `Ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında üstlendiği rol; esnaf sanatkârların geleceğe hazırlanmasını ve problemlerinin ivedilikle çözümlenmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte politika yapıcılardan yöneticilere, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden büyük işletmelere, eğiticilerden ailelere ve tüketicilere kadar toplumun tüm kesimlerinin aktif ve samimi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiriyor.  Öte yandan pazarın küreselleşmesi, yeni teknolojiler ve değişen tüketici tercihleri de hem bireysel olarak Esnaf ve Sanatkârlar hem de bu süreçte aktif rol üstlenen TESK için de yeniden yapılanmayı gündeme getiriyor` diye konuştu.

 

`ADAPTESK Uluslararası Konferansı` aracılığıyla ADAPTESK projesince elde edilen kazanımlar yerel, ulusal ve uluslararası iyi örneklerle karşılaştırılacak. Çalışma grupları aracılığıyla damıtılan bilgi ve deneyimler ADAPTESK Strateji Belgesinde değerlendirilecek. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalışılan ADAPTESK Strateji Belgesi; Esnaf ve Sanatkârların inovasyon (yenilikçilik) kapasitesini artırmaya; esnaf ve sanatkârların potansiyelleri ve rolleri hususundaki özgüvenlerinin en yüksek düzeye çıkarılmasına odaklanıyor.

PROJENİN KÜNYESİ : Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile yürütülen Operasyonun sözleşme makamı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, yararlanıcı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu`dur. Proje Liderliğini Alman Uluslararası İş birliği Kurumu GIZ`in yaptığı ve ortakları EDUSER (Türkiye), ZDH (Almanya) ve Sequa (Almanya) olan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

PROJENİN HEDEFİ: Yaklaşık 1 milyon 800 bin esnaf ve sanatkârın hizmet aldığı eğitim ve danışmanlık merkezleri aracılığı ile insan kaynaklarının desteklenmesi ve iş hayatında ve istihdamda yarattıkları kapasitenin artırılması amacıyla bir model kurulmasıdır. Bu model kapsamında, pilot illerimizdeki 23.250 esnaf ve sanatkârımıza, mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik satış ve pazarlama gibi alanlarda eğitim verilmesi hedeflendi.

PROJENİN AMACI: Avrupa Birliği`nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA`nın 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında başlatılan ADAPTESK Projesi, daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak için insan sermayesine daha fazla yatırım yaparak esnaf ve sanatkârların uyum yeteneklerinin artırılması amacıyla geliştirildi.   PROJE KAZANIMLARI: ADAPTESK projesi ile geçtiğimiz 23 ay içinde;23 binden fazla esnaf ve sanatkâra, 1.500 TESK çalışanı ve yöneticisine eğitim imkânı sunuldu. Bu kazanımları ülke genelinde yaygınlaştırmak için bir eğitim modeli yaratıldı. Modelin sürdürülebilmesi için teşkilat yapısı güçlendirildi.  2030  vizyonunu öne çıkaran strateji dokümanı hazırlandı.

Detaylı Bilgi için : www.adaptesk.org / facebook/twitter: @adaptesk


ADAPTESK ULUSLARARASI KONFERANS PROGRAMI

HOTEL ANKARA HİLTONSA ANADOLU SALONU

6 TEMMUZ 2017

 

09.30                             Kayıt

10:00                             Açılış Konuşmaları 

10:30                             Grup Çalışmalarına İlişkin Bilgilendirme

11:00                             Çalışma Grupları

·         Nasıl bir Gelecek ?

·         Zorluklar ve Fırsatlar

·         Politikalar ve Lobi Faaliyetleri

·         Yasal ve Kurumsal Çerçeve

·         Hizmet Modelleri

13:00                             Öğle Yemeği

14:00                             Grup Sunumları

15:15                             Tartışma ve Soru/Cevap

16:00                             Kapanış Konuşması