• E-Posta
  • Yazdır

PALANDÖKEN, `ESNAF VE SANATKARIMIZIN KAZANILMIŞ HAKLARI KORUNSUN`


 

ANKARA- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu`nun görüşüne sunulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Konfederasyonumuzun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüş, öneri ve talepleri 6 maddeden oluşmaktadır` diyerek 6 maddelik isteklerini şöyle sıraladı;  

1-) Kurs bitirme, kalfalık ve TESK ustalık belgesine sahip esnaf ve sanatkarlarımız daha önce eğitimini aldıkları ve halihazırda icra ettikleri mesleklerini, standardı yayımlanan mesleğe ilişkin Mesleki Yeterlilik Belgesi olmaması nedeniyle icra edemez hale geldiler. Bu nedenle, yeniden belgelendirme sürecinden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için, daha önce alınan belgeler geçerli sayılmalı.

2-) Kendi nam ve hesabına tek başına çalışan işyerlerinde çırak ve stajyer çalıştırılması durumunda, 6331 sayılı Kanunda öngörülen risk değerlendirmesi, acil durum planı hazırlanması, sağlık gözetimi vb yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esnaf ve sanatkarlarımıza devlet desteği verilmeli ya da bu işyerleri kapsam dışında tutulmalıdır.

3-)Yalnızca il merkezlerinde verilen ilk yardımcı eğitimleri, ilçe ve beldeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı. Bu eğitimler ya ücretsiz verilmeli ya da her kursiyer için talep edilen ücret daha makul seviyeye çekilmeli.

4-) 10`dan az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına verilen aylık destek piyasa şartlarına göre yükseltilmeli. Öte yandan, esnaf ve sanatkarın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`ndaki yükümlülüklere uymamaları halinde uygulanacak idari para cezaları çok yüksek tutarlı olduğu için caydırıcı olmaktan ziyade esnafın ticari faaliyetine son verecek düzeyde yüksektir. Esnafa verilen destekler düşük, cezalar ise yüksek. Öngörülen ceza tutarları, esnafın işletme büyüklüğü ve çalışan sayıları ile orantılı olmalıdır.

5-) Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik`te tanınan yetkilere paralellik sağlanması açısından `İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nin ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak esnaf ve sanatkarlarımızın elektrik tesisatı ile ilgili periyodik kontrolleri yapabilmelerine imkan sağlanmalıdır.

6-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) esnaf ve sanatkarlarımıza ek bir maliyet getirmemeli.