• E-Posta
  • Yazdır

PALANDÖKEN, `MESLEKİ EĞİTİM DAHA FAZLA GÜÇLENDİRİLMELİ`


 

ANKARA- Mesleki eğitimin daha fazla güçlendirilmesinin ekonomiye büyük yatırım niteliğinde olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Ekonominin güçlenmesi, özellikle genç işsizliğin azalması için mesleki eğitimin önemi çok büyük. Her fırsatta dile getirdiğimiz nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için ancak bu yolla mümkün olur. Meslek Yüksekokulu mezunlarına da askerlikte avantaj sağlanarak mesleki eğitimin özendirilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesiyle birlikte kısa dönem askerlik hakkından faydalanan kesime Meslek Yüksekokulu mezunların dahil edilmesi ile mesleki eğitime talep artacak ve piyasadaki ara eleman eksiği giderilecektir. Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için mesleki eğitim cazip hale getirmeli ve gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirmeliyiz` dedi.

-`TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARININ ÜCRETLERİ ARTIRILMALI`

İşyeri sahiplerinin kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çektiğini, bu yüzden gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, `Nitelikli elemanların sayısını artırmak ve işsizliği düşürmek için yeni dönemde mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmelidir. Sahip olduğumuz işgücünün niteliğini yükseltmek için mesleki ve teknik eğitim alanların ücretlerini artırarak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz. Mesleki eğitim hem nicelik ve hem de nitelik yönünden ön plana çıkarılmalı ve güçlendirilmelidir. Meslek Yüksekokulu mezunlarına da tıpkı dört yıllık lisans mezunları gibi kısa dönem askerlik ve yedek subaylık hakkı tanınırsa mesleki eğitime olan talep artar. Gençlerin askerliği bir an önce bitirip iş hayatına atılması için mesleki eğitim alanlara da askerlikte avantaj sağlanmalıdır` diye konuştu.

-`MESLEKİ EĞİTİME TEŞVİK ARTARSA GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞER`

Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 17,7 seviyesinde olduğu ve bu oranı düşürmek için mesleki eğitimin özendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, `Ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 52,4. TÜİK verilerine göre Mart sonu itibariyle işsizlik oranı 10,1 seviyesinde. Dinamik işgücü olan ve genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranı ise yüzde 17,7 ile genel işsizlikten 7,6 puan daha yukarıda. Teşvik edilen ve iyi planlanan bir mesleki eğitimle bu oran aşağı düşürülebilir. Çok sayıda işyeri sahibi kalifiye eleman aramasına rağmen bulamıyor, gençler ise işsizlikten yakınıyor. Ülkemizin sorunu, işe uygun vasıflarda, eğitilmiş elemanın olmaması. Mesleki eğitimi özendirerek hem sektörün ara eleman eksikliğini gidermeli hem de genç nüfusun işsizlik oranını düşürmeliyiz` şeklinde konuştu.