• E-Posta
  • Yazdır

MESLEKİ EĞİTİM 022 Sayılı Genelge 04.02.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 24.01.2019 tarih ve 420 sayılı yazıda;

 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Eğitimin Organizasyonu” başlıklı 72 inci maddesinde; Bu kanunda ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini gerçekleştirmenin her kademedeki esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının asli görevi olduğu,

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ’in 10 uncu maddesi gereğince de;  Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, bir önceki yıla ait mesleki eğitime yönelik plan, icra ve sonuçlara ilişkin bilgileri takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında bu amaçla açılan bölüme kaydedileceği,

Dolayısıyla,  Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşlarınca 2018 yılına ait mesleki eğitime yönelik plan, icra ve sonuçlara ilişkin bilgilerin 2019 yılının Mart ayı sonuna kadar Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi’nde (ESBİS) yer alan ilgili bölüme kaydedilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
BİLGİ İÇİN:
Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel MüdürlüğüNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız