• E-Posta
  • Yazdır

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNİN DEVRİ 029 Sayılı Genelge 12.02.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ:    a)  06/02/2019 tarihli ve 285/32472 sayılı talimat.

            b) TNB’nin 07/02/2019 tarihli ve 1532 sayılı yazısı.

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 08/02/2019 tarihli ve 33990 sayılı yazıda;

İlgi (a) sayılı talimatla, hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin 07 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Ankara ve Samsun illerinde, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla da ülke genelinde Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinesinde noterliklerce yapılmaya başlanacağının bildirildiği,

Ancak, Türkiye Noterler Birliği’nden alınan ilgi (b) sayılı yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşlarınca posta yoluyla gelen evrak sayısının oldukça yüksek olduğu, bu kapsamda Birliklerine posta yoluyla gelecek evrakın da çok sayıda olacağından, işlemlerin TNB tarafından yerine getirilmesinde fiili yetersizliklerin oluşacağı, bu nedenle de posta yoluyla gelen taleplerin bir müddet daha trafik tescil kuruluşlarınca yapılması yönünde talepte bulunulduğu,

belirtilerek,

İlgi (b) sayılı talebin değerlendirilmesi sonucunda;  

  1. Satış iptalleri ve hurdayı geri alma işlemlerinin ilgi (a) sayılı talimatta belirtildiği şekilde Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılmaya devam edileceği,

  2. Elden veya posta yoluyla gelen hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin 10/04/2019 tarihine kadar trafik tescil kuruluşlarınca yapılmaya devam edileceği,

  3. Bu süre içerisinde ilgililer tarafından noterliklere elden getirilen hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin noterliklerce de yapılabileceği,

                ç) 10/04/2019 tarihine kadar hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin hem trafik tescil kuruluşlarınca hem de noterliklerce yapılabileceğinden,  işlem yapılırken mükerrer kayıt oluşmaması için evrak tarihi, sayısı ve ekleyen birim alanlarının doldurulmasına özen gösterilmesi gerektiği, bildirilmiştir.

    Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız