• E-Posta
  • Yazdır

STOK TAKİP PRGRAMI HK. 046 Sayılı Genelge 27.03.2019


MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 60’ncı maddesinin; bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyonumuzu yetkili kıldığı bilinmektedir.

Bu yetki çerçevesinde; Konfederasyonumuzca, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca dağıtımı yapılan  basılı  evrak  konusunda  uygulamada  birliğin sağlanabilmesi  için, kolay ve pratik bir uygulama yapılmasına elverişli internet üzerinden hizmet veren  program 20/10/2006 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın kullanımına açılmıştı.

Aradan geçen zaman içinde, yasal, teknolojik ve yazılım sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, söz konusu program tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenleme ve eklemeler yapılmıştır. Programdan sağlıklı ve güvenilir veriler alınabilmesi için teşkilat birimlerimizin halen stoklarında mevcut bulunan basılı evraklarının sayımını yaparak, evrak miktarlarını, alış ve satış fiyatları ile cins ve türlerini 30 Nisan 2019 tarihine kadar programa girmeleri gerekli bulunmaktadır. Keza 01 Mayıs 2019 tarihi itibari ile eski yazılım kullanıma kapatılarak yeni program üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir.  

Programın başarı ile uygulamaya konulabilmesi için program kullanım klavuzu Konfederasyon web sitesi online işlemler kısmına eklenmiştir. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulması durumunda Konfederasyonumuzca hizmet içi eğitim çalışmaları da planlanarak gerçekleştirilecektir.

Programın yürütülmesi, gereken tedbirlerin zamanında alınması için,   programın içerisinde yer alan destek modülünden  sorunlar ve öneriler  hızlı bir şekilde Konfederasyonumuza iletilebilecektir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu yeni uygulamanın bağlı odalarınıza duyurulmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız