• E-Posta
  • Yazdır

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ 047 Sayılı Genelge 29.03.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası Hükmünden Muaf  Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 859),     29 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;  28/03/2019 tarihi ve  859 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile  (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31/12/2019 tarihine kadar  ücretsiz sağlık hizmeti almaları imkanı sağlanmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız