• E-Posta
  • Yazdır

İRAN MENŞELİ ÇELİK ÜRÜNLERİ 082 Sayılı Genelge 29.07.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

       Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden alınan bila tarihli ve 20117910-180.05 sayılı yazıda özetle;

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden alınan muhtelif tarihli dilekçelerde, İran menşeli çelik ürünlerinin Türkiye’de menşe şahadetnamesi düzenlenip Türk Menşeli gibi gösterilerek İskenderun ve Mersin limanlarından Lübnan’a ve Afrika ülkelerine ihraç edildiği, söz konusu menşe şahadetnamelerinin sahte olabileceği, ayrıca kalitesiz ve düşük fiyatlı inşat demirlerinin Türkiye’de üretilmiş gibi gösterilerek geleneksel pazarlara ihraç edilmesinin haksız rekabete yol açtığı ve Türk üreticilerinin de imajını olumsuz etkilediği belirtilerek,

            Bundan böyle ortaya çıkacak sorun ve olumsuzlukların önüne geçmek bakımından Odalarımız/Birliklerimiz tarafından çelik ürünlerinin ihracı için düzenlenecek menşe şahadetnamelerinde yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması talep edilmektedir.

             

                        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.     Dağıtım ve Gereği İçin:

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (82 adet)
 İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 İstanbul Nalbur, Hırdavatçı ve İnşaat Malzemeleri Alıp Satanlar Esnaf Odası
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız