• E-Posta
  • Yazdır

4736 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk. 036 Sayılı Genelge 17.04.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere, 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 17. maddesi ile; 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir. fıkrası eklenmiştir.

Anılan yasal düzelemeye ilişkin olarak hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, şehir içinde özel toplu taşıma hizmeti veren esnafımızın 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz taşınmasından doğan mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla, ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız