• E-Posta
  • Yazdır

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 002 Sayılı Genelge 04.01.2016


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında günlük brüt 54,9 -TL olarak belirlenmiştir.

 Buna göre, asgari ücret 01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında aylık brüt 1.647.-TL  olacaktır.

Asgari ücrette yapılan yaklaşık %30’luk artış,  esnaf ve sanatkarlarımızın kayıt ücreti ve yıllık aidatlarına da yansıdığından, bu durumun onları ekonomik açıdan zor durumda bırakacağı düşüncesiyle; esnaf ve sanatkarlarımızın üzerindeki yükü daha fazla artırmamak amacıyla,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onay alınarak,  “Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak, yayınlanmak üzere Başbakanlığa sunulmuştur.

2015 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin 31/12/2016 tarihine kadar değiştirilmeden aynen devam ettirilmesi, Konfederasyonumuzca uygun bulunmuştur.

Ancak, asgari ücretin %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarında, Kanundan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle; 2016 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %10’u oranında (165,00.-TL) kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecektir.

                                 Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.


  Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız