• E-Posta
  • Yazdır

Arabuluculuk kamu spotu hk. 035 Sayılı Genelge 10.03.2016


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


 

İLGİ: T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire

               Başkanlığının 02/03/2016 tarihli ve 60374460-045.02-36/3044 sayılı

               yazısı.


Bilindiği üzere; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk siciline kayıtlı 2500’ün üzerinde arabulucu bulunmaktadır.

Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar daha az gider ile daha seri ve çok kısa sürede çözülebilmektedirler. Arabuluculuk sürecinin tüm safhalarına tarafların egemen olmasından dolayı iki tarafında kazanacağı, tartışmaların ve gerginliklerin en aza ineceği, kişilerin birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri ve bu sayede husumete mahal verilmeden, ilişki ve iletişimin tahrip edilmeden korunmasını ve devamını sağlayan, esnek-ılımlı bir çözüm yoludur. Arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması ile birlikte, toplumumuzdaki sosyal iletişimin artacağı, uzlaşma kültürünün yerleşeceği ve ilerleyen süreçte sadece hukuki uyuşmazlıklarda değil sosyal hayatın tüm alanlarında uzlaşı kültürünün yaygınlaşabileceği düşünülmektedir.

Bu nedenle, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığınca hazırlanmış ve RTÜK tarafından onaylanmış olan,  www.tesk.org.tr web sitesinde anasayfada yer alan kamu spotunun internet sitenizde yayınlanması ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız