• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” Proje Çağrı Teklifi 044 Sayılı Genelge 14.04.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 04.04.2016 tarihli 60014838-745.01.02/4778 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

 KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME- İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı bileşenlerinden biri olan “COS-Early Warning EU 2016-4-01-European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters (İşletmelere ve Yeniden  Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı) teklif çağrısının  yayınlandığı belirtilmiştir.

Zor durumdaki işletmeler ve işletme sahipleri ile iflas etmiş ancak yeniden başlamak için çalışan dürüst girişimciler için destek hizmetleri geliştirmek, uygulamak ve kavramsallaştırmak amacıyla yayınlanan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.
EKİ: KOSGEB’in 04.0.2016 tarihli 60014838-745.01.02/4778 sayılı yazısı ve eki.Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız