• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı Çağrı Duyurusu 054 Sayılı Genelge 09.06.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 07.06.2016 tarihli 60014838-745.01/7385 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2016-2021 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Pazarlara Erişim bileşeni kapsamında COS-APP-2016-2-05- “KOBİ’lerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma” adlı çağrının yayınlandığı ifade edilmektedir.

KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılımlarını destekleyen aracı kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, KOBİ’lerin ihalelere katılımının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve Üye devletlerarası ihalelere ilişkin bilgi alışverişi, KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri, eşleştirme etkinliklerinin organize edilmesi, diğer üye ülkelerde teklif verme, müşterek teklifler ile ilgili koçluk/mentorluk ve büyük işletmeler ve KOBİ’ler arasında mentorluk faaliyetlerini kapsayan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

                           Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 07.06.2016 tarihli 60014838-745.01/7385 sayılı yazısı ve eki
Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız