• E-Posta
  • Yazdır

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 064 Sayılı Genelge 27.07.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi gereği onay kapsamında bulunan işletmelerin, verilen ek süre ile 01/07/2016 tarihine kadar işletme onay belgesi almaları gerekmekteydi.

Ancak, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde, 26/07/2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 1/1/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.

Keza, süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için 1/1/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.

Diğer taraftan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyete ilişkin usul ve esasların Yönetmelikle düzenleneceği öngörüldüğünden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ve “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ” 26/07/2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış, aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de “Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:


Ek-1 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
            Yapılmasına Dair Yönetmelik


Ek-2     Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair
           Yönetmelik


 Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız