• E-Posta
  • Yazdır

TESK-İŞKUR İşbirliği Protokolü 058 Sayılı Genelge 19.06.2017


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); istihdamın korunması ve artırılması amacıyla yürüttüğü aktif iş gücü programlarını Ülke çapında uygulamaya devam etmektedir.

İŞKUR’un aktif iş gücü programları ve diğer faaliyetlerinden teşkilatımızın daha fazla yararlanması amacıyla; Konfederasyonumuzla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu arasında ekte bir örneği sunulan  “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Söz konusu Protokolle teşkilatımız nezdinde gerçekleşmesi amaçlanan faaliyetler özetle;

  • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; Birlik/Federasyon ve odalarımıza üye olan esnaf ve sanatkarlara yapılacak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları sayesinde teşkilatımızın ve üyelerinin işbaşı eğitim programından ve istihdam teşviklerinden  daha fazla faydalanmalarına katkı sunulması,

  • Esnaf ve Sanatkar teşkilatında ve üye işyerlerinde mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programları düzenlenerek, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve çalışma hayatına kazandırılması,

  • Özellikle kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yeniden hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması,

  •  Esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla Konfederasyonumuz ve İŞKUR’un birlikte belirleyeceği; Birliklerimiz ve odalarımız nezdinde “İŞKUR Hizmet Noktası” kurulması ve bu sayede iş ve meslek danışmanlığı ile birlikte yürütülecek diğer faaliyetlerin düzenlenmesi için işbirliği yapılmasıdır.

    Bu çerçevede, Fedrasyon/Birlik ve Odalar tarafından protokol kapsamında düzenlenmesi planlanan eğitimlerin yıllık/dönemsel olarak yazılı bir şekilde Konfederasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir. Protokol kapsamına uygun görülen  kurs ve program talepleri Konfederasyonumuzca İŞKUR’a iletilecektir.

 İŞKUR hizmet noktası kurmak isteyen birliklerimiz, taleplerini doğrudan Konfederasyonumuza iletecek olup söz konusu talebin uygunluğuna İŞKUR ile Konfederasyonumuz birlikte karar vereceklerdir.

 İŞKUR hizmet noktası kurmak isteyen odalarımız ise taleplerini bağlı bulundukları Birliklere yapacaklar, ilgili Birlik tarafından ön değerlendirmesi yapılarak olumlu görülen oda talepleri Konfederasyonumuza iletilecek ve talebin uygunluğuna Konfederasyonumuz ve İŞKUR birlikte  karar vereceklerdir.

Bilgilerinizi ve genelge ekinde sunulan İŞKUR hizmet noktaları bilgi notunun, fiziki şartları İŞKUR hizmet noktası olmaya elverişli odalarınıza duyurulması  hususunda gereğini önemle rica ederiz.  


BİLGİ İÇİ:
13 Federasyon


EKLER
Ek-1 TESK- İŞKUR İşbirliği Protokolü          (www.tesk.org.tr-Genelge Eki)
Ek-2 İŞKUR Hizmet Noktaları Bilgi Notu     (www.tesk.org.tr-Genelge Eki)


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız