• E-Posta
  • Yazdır

Bilgi Güncelleme Hk. 099 Sayılı Genelge 29.12.2017


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri” başlıklı 49’uncu maddesinin 11’inci fıkrasında; seçim sonuçlarının üst kuruluşlara ve Bakanlığa bildirileceği, hükmü yer almaktadır.

            Konfederasyonumuz kayıtlarının güncelliğinin sağlanabilmesi ve yeni seçilen organ üyelerine  mesleki duyurular,  kısa mesajlar ve diğer bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesi açısından oda organlarına seçilen yönetim ve denetim kurulu  üyelerine  ilişkin bilgilerin yenilenmesi önem taşımaktadır.

Bu nedenle; bağlı odalarınızın seçim sonuçları kesinleşerek Birliğinize intikal ettikçe ivedilikle ekli formun örneğine uygun olarak doldurularak, Konfederasyonumuzun 0 (312) 425 75 26 numaralı faksına  gönderilmesi önem arz etmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.





Eki: Oda bilgi güncelleme formu ( 1 adet - 1 sayfa )




Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız