• E-Posta
  • Yazdır

7144 SAYILI KANUN HK. 053 Sayılı Genelge 25.05.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun 25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 15 inci maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrası,

              “Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları birlik marifetiyle tutulabilir.Esnaf ve sanatkarlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilebilir.” Şeklinde değiştirilmiş,

               Ayrıca, “Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkarların kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi Bakanlık tarafından belirlenir.” Hükmü üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

              Söz konusu düzenleme ile; gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların, 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri           nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybının bertaraf edilmesi gerekse      büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube de            kurulmamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunları önleyebilmek amacıyla oda bulunmayan ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kaydolacağı odanın tespitinde Bakanlık yetkilendirilmiş.
         

              Bu bağlamda, oda kayıtlarına ilişkin Kanun değişikliği ile büyükşehir statüsünde olsun olmasın bütün illere bağlı ilçelerde oda bulunmaması durumunda söz konusu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların hangi odaya kayıt                       edileceğinin    Bakanlıkça belirlenerek esnaf ve sanatkârlara mesafe olarak en yakın odaya kaydolabilme imkânı getirilmesi ve esnaf ve sanatkârların odaya               ulaşım ve odalarca sunulan hizmetlerden yararlanması amaçlanmıştır..
            Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız