• E-Posta
  • Yazdır

SGK-ZİRAAT BANKASI PROTOKOLÜ HK. 065 Sayılı Genelge 02.07.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


            Bilindiği üzere, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına İlişkin   Kanun       18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.        

             Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile T C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü  arasında 31 Mayıs 2018 tarihinde işbirliği protokolü  imzalanmıştır.

Banka ile imzalanan protokol kapsamında;

1- 7143 sayılı Kanuna istinaden 5510 sayılı Kanunun 4/b  kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların, birikmiş prim borçlarına                           (yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırılmış genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası dahil olmak üzere) banka kredisi kullanmak suretiyle ödenme imkanı getirilmiştir.

2- 4/b kapsamında hizmetlerine ait sigorta prim borcu ( zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarına banka kredisi kullanmak suretiyle ödenme imkanı getirilmiştir.

3- 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/b kapsamında hizmet boçlanması ( doğum ve askerlik) yapılarak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılara, bu borçlarını banka kredisi kullanmak suretiyle ödeme imkanı getirilmiştir.

4- Sigortalıların kuruma olan söz konusu borçları için,  masrafsız, aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullandırılacaktır.

5- Kredi kullandırılması işlemleri nedeniyle sigortalı adına  Ziraat Bankası tarafından Kuruma yapılacak ödemeler en son  31/08/2018 tarihine kadar aktarılacaktır.

6- Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar, öncelikle protokol ekinde yer alan dilekçe örneği (EK-1) ile  Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlüklerine başvuracaklardır. Sigortalılar bu dilekçe formunu Banka şubesinden veya İl/Merkez Müdürlüklerinden temin edebileceklerdir.

7- Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlükleri, Bankadan kredi talebinde bulunacak olan sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığını tespit edecektir.

8- Sigortalı, Sosyal Güvenlik İl/ Merkez  Müdürlüklerinden almış olduğu (EK-2) belgesi ile Bankaya müracaat edecektir.

9- Bu protokol gereğince; banka tarafından verilecek krediden  4/b kapsamında bulunan sigortalılarımızdan sigorta prim borcu bulunup 7143 sayılı Kanun gereğince borcunu süresi içerisinde yapılandıran ve 4/a ile 4/b statüsünden emekliliğe hak kazanan sigortalıların sadece kendisi faydalanabilecektir.

            Bilgilerinizi ve söz konusu protokolün bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.EKİ:  Protokol ve ekleri (1 adet, 9 sayfa)Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız