• E-Posta
  • Yazdır

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI 092 Sayılı Genelge 05.10.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

           Bilindiği üzere; üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş şekli ve kullanımına ilişkin hususlar 01/10/2018 tarihli ve 90 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

           Bu kapsamda; tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 05/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

            Söz konusu Tebliğ;  perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsamakta olup,  etiketlerde ve fiyat listelerinde:

¾      Malın üretim yeri,

¾      Malın ayırıcı özelliği,

¾      Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı,

¾      Malın birim fiyatı,

¾      Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

¾      Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret

hususlarının bulunması zorunludur.

Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’in Ek-1’inde yer almakta olup;

¾      Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

¾      Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer almalıdır.

¾      Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in (2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulmalıdır.

Söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevli olup, bahsi geçen Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:
Ek-1: Fiyat Etiketi Örnekleri

Ek-2: Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

 

Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız