• E-Posta
  • Yazdır

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ 109 Sayılı Genelge 30.11.2018


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, Konfederasyonumuzca teşkilatımıza yönelik olarak dönem dönem hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Konfederasyonumuzca yürütülen çalışmalar (hukuk, vergi, sicil, teşkilat, muhasebe, teftiş, eğitim vs) hakkında bilgilendirmek amacıyla 06-07 Aralık 2018 tarihinde Ankara TESK Otel’de (Çukurca Birlik Mah. 69. Sokak No:10 Çankaya/ANKARA) birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine yönelik olarak “Hizmetiçi Eğitim Semineri” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

Seminer 06 Aralık 2018 tarihinde tam gün (09.30/17.30), 07 Aralık 2018 tarihinde ise yarım gün (09.30-13.00) gerçekleştirilecektir. Seminer boyunca Konfederasyonumuz uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Hizmetiçi Eğitim Semineri’nin verimli geçmesi açısından, genel sekreterlerimizin temsil ettikleri il ve mesleklerde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın ve kendilerine bağlı odaların sorunları ve talepleri hususunda hazırlıklı gelmelerinde yarar görülmektedir.

 

Seminere katılacak olan genel sekreterlerimizin ulaşım giderleri ve harcırahları kendi kuruluşlarınca, Ankara’da 05-06 Aralık 2018 tarihinde 2 (iki) günlük konaklama giderleri ise Konfederasyonumuzca karşılanacaktır.

 

 Bu çerçevede, gerekli organizasyonun yapılabilmesi açısından seminere katılacak genel sekreterlerin ad-soyad ve iletişim bilgilerinin en geç 05 Aralık 2018 Çarşamba günü saat:12.00’a kadar Konfederasyonumuz İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

 

İhtiyaç halinde, toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi için Konfederasyonumuzun İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Selim ÖZALTUĞ- İdari ve Sosyal İşler Müdürü, Tel:0312 418 32 69/106) ve Eğitim ve Planlama Müdürlüğü (Zeynep ERCAN-Eğitim ve Planlama Memuru Tel:0312 418 32 69/309) ile iletişime geçilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız