• E-Posta
  • Yazdır

3308 Sayılı Kanun Tasarısı Taslağı Hk. 045 Sayılı Genelge 29.05.2014


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Konfederasyonumuza iletilmiş olup taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

            Söz konusu Kanun Tasarısı Taslağının hazırlanması sürecinde düzenlenen toplantılara Konfederasyonumuzca da katılım sağlanmış olup bu toplantılar da;

  • 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek, çıraklar gibi kalfalarında iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerine tabi kılınması,

  • 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay (satış elemanlığı eğitimi) ve en fazla  3 yıl (ustalık eğitimi) olarak yeniden düzenlenmesi,

  • Gerek çıraklık eğitiminin ve çırak öğrenci istihdam eden esnaf ve sanatkar işletmelerinin teşviki için gerekse de  çıraklık öğrencilerinin genellikle maddi açıdan zayıf ailelerin çocukları olması nedeniyle bu öğrencilere devlet eliyle destek ve teşvik ücreti ödenmesi,

    …vb. hususların anılan Kanunda yer alması, Mevzuat Çalışma Komisyonundan ısrarlı bir şekilde talep edilmiştir.

Bu bağlamda,  Mesleki Eğitim Kanunu  çalışmalarına  teşkilatımızında görüşlerinin yansıtılması bakımından anılan Taslağa ilişkin  varsa görüş ve önerilerinizin Konfederasyonumuza bildirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.   Çalışmaya ilişkin Konfederasyon talepleri ile mükerrerlik oluşturmaması bakımından varsa görüş ve önerilerinizin yukarıda belirtilen taleplere benzer  talepler içermemesine azami dikkat gösterilmesi, çalışmanın sağlıklı bir şekilde Bakanlığa iletilmesi açısından önem arz etmektedir.

 

Söz konusu Kanun Tasarısı Taslağının bir örneği (Ek-1) ile  görüş ve değerlendirme formu (Ek-2)  genelgemiz ekinde (www.tesk.org.tr) yer almaktadır.

Görüş ve değerlendirme formunun (Ek-2) doldurularak  en geç 9 Haziran 2014 tarihine kadar kağıda basılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ersin@tesk.org.tr, zeynep@tesk.org.tr adreslerine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 


EKLER:

Ek-1 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI


Ek-2 GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız