Eğitim ve Planlama Müdürlüğü


1 - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Kapsamında Yapılan Eğitim Çalışmaları ;

•Kurullar ve birimler (Fon Yönetim Kurulu, İDDG’ler, MEDB’ler),

•Mesleki eğitimle ilgili protokoller,

•Meslek eğitimi merkez şuraları,

•Eğitim bütçesi,

•Çıraklık eğitimi kapsamı dışındaki meslekler,

•5362 sayılı Kanuna dayalı sınav ve belgelendirme (TESK Kalfalık, ustalık ve esnaflık belgeleri) uygulamaları,

•İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri, 

•Meslek edindirme ve geliştirme kursları,

•Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,


2 - 3308 Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında Yapılan Eğitim Çalışmalar ;

•Mesleki eğitim kurulları,

•Çıraklık kapsamındaki meslekler,

•Mesleki eğitim merkezleri,

•MEB kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alınma şartları,

•Ustalık belgesi zorunluluğu,

•Süre uzatımları ve aflar,

•Çıraklık eğitim programları,

•MEB şuraları,

•Beceri yarışmaları,

•Meslek liseleri,

•Eğitim alanındaki çerçeve projeler (MEGEP, MTEM gibi),


3 - Mesleki Yeterlilik Kurumu Kapsamında yapılan Eğitim Çalışmalar ;

•Meslek standartlarının hazırlanması,

•Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi,

•Sınav ve belgelendirme,

•Eğitim kurumlarının akreditasyonu,

•Hizmetlerin serbest dolaşımı,


4 - TESK Eğitim Bursuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 


5 - İstihdam-kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarını yürütmek,


6- Uluslararası Çalışma Örgütünün Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı çerçevesinde projeler yürütülmesine katkıda bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,


7- Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütmek.


8- Ulaştırma mevzuatı kapsamında ulaşım sektörü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


9- Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik Makamınca verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,