İhracat Prosedürleri


İhracatçının gümrük idaresine başvurmadan önce izlemesi gereken prosedürler ve hazırlamak zorunda olduğu belgeler standart değildir.

İhraç Edilecek Ürüne,

İhracat Yapılacak Ülkeye,

İhracat Şekline

göre değişen bu prosedürler ve belgeler hakkında İhracatçı Birlikleri, İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) ve Gümrük Müsteşarlığı’ndan (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi alınabilir.