ALO 174 Gıda Hattı


Alo  174 Gıda Hattı tüketicinin gıda güvenliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kurulmuştur.

Bu süreçte tamamen gıda güvenirliğinin sağlanmasına yönelik olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığınca yapılan çalışmalara vatandaşlarımızın da iştirak etmesi  hedeflenmiştir.

Bu kapsamda ; vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetler bu konularda Bakanlıkça düzenlenmiş eğitimleri alan operatörler  tarafından kaydedilmektedir.

http://www.alo174.gov.tr