İhracatta Palanlama ve Pazarlama


İhracatçının başarısı doğru bir ihracat planlamasına ve ihraç edilecek ürünün doğru şekilde pazarlanmasına bağlıdır.  Bu aşamada ihracatçının bazı bilgilere ihtiyacı vardır.


İhracatçılar, ihracatın planlanması ve ihracatta pazarlama konularında kendilerine destek hizmeti üreten kuruluşlara başvurabilirler. Bunlardan en önemlileri İhracatçı Birlikleri ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)’dir. Bu kuruluşlar, ihracatta gümrüklemeden önceki aşama ve işlemler ile ilgili olarak ihracatçıyı bilgilendirecek şekilde yapılanmışlardır.

İhracatçı Birlikleri: İhracatçı Birlikleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı olarak çalışan meslek kuruluşlarıdır. İhracatçı Birlikleri; ihracatın geliştirilmesini, arttırılmasını ve ihracatçının ihracat ile ilgili konularda ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetleri sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizde 58 adet ihracatçı birliği bulunmaktadır.

İhracatçı Birlikleri ile ilgili detaylı bilgilere www.dtm.gov.tr  adresinden erişilebilmektedir.

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME): 1960 yılında 118 Sayılı Kanun ile ve ülkemizde ihracatın arttırılması ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla kurulan İGEME, 45 yılı aşkın bir süredir ihracatçıya ve ihracat potansiyeli olan firmalara gerekli tüm bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Türk ihraç ürünleri ve firmalarının yurtdışında tanıtılması amacı ile yayınlar hazırlamak, uluslararası fuarlara milli katılımlar organize etmek, yerli ihracatçı ile yabancı ithalatçı arasında doğrudan temas imkanları yaratmak gibi faaliyetleri sürdürmektedir.

İGEME tarafından ihracatçıya sağlanan bilgi ve hizmetlere www.igeme.gov.tr  adresinden erişilebilmektedir. İGEME’ye ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres : Mithatpaşa Cad. No:60 06420 Ankara
Tel : (312) 417 22 23 • Fax : (312) 417 22 33
E-posta : igeme@igeme.gov.tr