Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzları


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrolü Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi/Gıda Güvenliği ve Kontrolü” AB Eşleştirme projesinin ‘Sektör Spesifik Hijyen Kılavuzlarının Oluşturulması’ bileşeni kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına yönelik hijyen kılavuzlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda;

-          Fırıncılık ve pastane mamulleri

-          Gıda satış yerleri (bakkal, market, süpermarket vb.

-          Et ve et ürünleri

çalışma gruplarının koordinasyonu Konfederasyonumuzca gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanlığı, TESK, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu ve Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu ile diğer ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarında belirlenen görüşler çerçevesinde; önce taslak kılavuzlar hazırlanmıştır.

Daha sonra da söz konusu kılavuzlar ilgililer, çalışma gruplarının başkan  ve raportörleri ile yabancı uzmanlar arasında görüşülerek, ortaya çıkan görüşler doğrultusunda taslaklarda, gerekli düzenlemeler yapılarak Konfederasyonumuzca; aşağıda yer alan İyi Uygulama Kılavuzları bastırılmıştır.


a) Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretimi için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz, fırıncılık ve pastane mamullerinin güvenli olarak üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarında uyulması gereken yasal mevzuatta belirtilen teknik ve hijyenik şartların nasıl sağlanacağına dair yol göstermeyi amaçlamaktadır.

b) Et ve Et Ürünleri Satan Küçük İşyerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz, et hazırlayan, et ve et ürünlerini satan, depolayan ve dağıtımını yapan kasap ve market gibi küçük gıda işyerleri ve buralarda çalışan personele yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla rehberde, işletmelerde iyi hijyenin sağlanması ile güvenilir gıda ve insan sağlığının korunmasına yönelik pratik tavsiyeler yer almaktadır.

c) Gıda Satış Yerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu (Bakkal, market, süpermarket vb.)

Bu kılavuz,  gıda satış yerlerinin gıda mevzuatı hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi, güvenli gıdanın üretilerek satışa ve tüketime sunulması için gerekli olan iyi hijyen uygulamaları konusunda sektöre yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.


d) Toplu Tüketim Yerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz,  toplu tüketim yerlerinin gıda mevzuatı hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi, güvenli gıda üretmesi ve/veya tüketime sunması için gerekli olan iyi hijyen uygulamaları konusunda sektöre yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

e) Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz, sakatat hazırlayan, satan, depolayan ve dağıtımını yapan küçük işyerleri ve işyerlerinde çalışan personele yönelik olarak hazırlanmıştır. Kılavuzda, işyerlerinde iyi hijyenin sağlanması ile gıda güvenilirliği ve insan sağlığının korunmasına yönelik pratik tavsiyeler yer almaktadır.


Konfederasyonumuz ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan İyi Uygulama Kılavuzlarına erişmek için https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Menu/17/Uretici-Bilgi-Kosesi tıklayınız.