Sınai Mülkiyet Hakları


Sınai Mülkiyet Hakları; buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.

 

Sınai mülkiyet hakları şunlardan oluşur:

-        Ticaret ve Hizmet Markaları

-        Patentler ve Faydalı Modeller

-        Coğrafi İşaretler

-        Endüstriyel Tasarımlar

-        Entegre Devre Topografyaları

 

Sınai Mülkiyet Hakları kavramının önemini, bu haklarla doğrudan ilgili bir durumla karşılaşmadıkça anlayamayız. Oysaki satın aldığımız bir yiyecek maddesinin “markası”, giydiğimiz ayakkabının “tasarımı”, çocuğumuza aldığımız oyuncağın işleyiş mekanizmasına ilişkin “buluş” niteliğindeki özelliği, üretmeyi planladığımız bir cihazın “patent”li olup olmadığı veya bir yöre ile özdeşleşen ürünün “coğrafi işareti”nin bulunup bulunmadığı gibi örnekler bu olgu ile ne denli iç içe olduğumuzu gösterir. 

Bu çerçevede; Türk Patent Enstitüsü Türkiye’de sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla görev yapan uluslararası nitelikteki tek kuruluştur.